Eğitim Sen Kocaeli Şubesi bugün akşam saatlerinde sendika binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kocaeli Valiliği tarafından kentteki okulların deprem risk raporunun kamuoyuna açıklanması talebinin üzerinden 1 hafta geçti. Henüz valilik tarafından bir yanıt gelmemesi üzerine sendika başkanı Suphi Yıldırım tarafından okuduğu basın açıklamasında taleplerini yinelediler. Sendika açıklamasında Jeoloji Mühendisleri Odasının raporuna göre Kocaeli’de 580 okulla en fazla deprem riski taşıyan il olduğunu belirtti. Açıklamayı okuyan Suphi Yıldırım “Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Israrla Sormaya Devam Ediyoruz: Kocaeli’deki Okullar ve Kamu Binaları Depreme Hazırlıklı mı? Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Raporuna Göre En Fazla Deprem Riski Taşıyan Okul (580 Okul) Kocaeli’de. Bu Okullarla İlgili Hangi Hazırlıkları Yapıyorsunuz? Kocaeli’deki Tüm Okulların ve Kamu Binalarının Deprem Dayanıklılık Raporları Bina Bina Listelenerek Bir An Önce Açıklansın! Yeni Felaketlerde Ölmek İstemiyoruz! Bildiğiniz gibi Eğitim Sen olarak geçtiğimiz hafta (6 Mart 2023) gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasıyla Kocaeli'deki okulların ve kamu binalarının deprem riski konusunda uyarılarda bulunduk. Bir deprem kenti olan Kocaeli’deki okulların ve kamu binalarının taşıdığı deprem riskleri konusunda Kocaeli Valiliği ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kamuoyunu şeffaf olarak bilgilendirme çağrısı yaptık. Ayrıca yine Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne acil olarak yanıtlanması talebiyle ayrıntılı sorular sorduk. Maalesef geçtiğimiz 1 hafta itibariyle ne sorularımıza cevap alabildik ne de kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme yapıldı. Ancak Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından henüz yayınlanan son raporda Türkiye genelinde deprem tehlikesi altındaki bölgelerdeki okulların deprem risk durumları ayrıntılı olarak ortaya konuldu.Söz konusu raporda ilimiz Kocaeli'de en az 580 okulun deprem riski taşıdığı açıklandı. Kocaeli’de tam 580 okul deprem riski altında ve Kocaeli bu sayıyla Türkiye genelinde en fazla sayıda okulun deprem riski taşıdığı il. Jeoloji Mühendisleri Odası bu okullarda acilen deprem performans analizlerinin yapılması gerektiği; deprem sakınım bandında olan okulların ise acilen yıkılıp başka alanlara nakledilmesi gerektiğini belirtiyor. Endişelerimizi daha da arttıran bu gelişme ışığında bu hayati konuyu gündemde tutmanın Kocaeli’de yaşayan tüm yurttaşların görevi olduğunu vurgulamak istiyoruz. 
Ancak maalesef bizler her an deprem riski altında yaşamak zorunda kalırken Kocaeli Valiliği hala net bir açıklama yapmadı. Bildiğiniz gibi önceki basın açıklamamızda yer verdiğimiz ve 3 hafta önce yapılan Kocaeli Valiliği açıklamasındaki sayılar ise maalesef birbiriyle tutarsız ve net bir bilgilendirme içermemekteydi. Tam 580 okulun deprem riski altında olduğu bilimsel raporlarla kesinleşen Kocaeli’de, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü acilen tüm okulların ve tüm kamu binalarının deprem performans analizlerini isim isim ve tarih bilgileriyle kamuoyuna açıklamalıdır. Kocaeli Valiliği acilen deprem sakınım bandında yer alan okulların güvenli bölgelere taşınması için yeni okul binası yapımını açıklamalı, bu süre içerisinde deprem riski taşıyan tüm okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetleri güvenli alanlara ve binalara alınmalıdır!
Bilim insanlarının yıllardır ısrarla vurguladığı uyarılar dikkate alınmadığı için 6 Şubat’ta 11 ilimizde onbinlerce canımızı kaybettik. Deprem doğal bir afettir ancak onu felakete dönüştüren tedbirsizlik ve rant kaygısıdır. Bilim insanları yıllardır Marmara’da büyük bir deprem gerçekleşeceğini söylüyorlar. Olası bir depremde Kocaeli’de önlem alınmadığı için tek bir canımızı dahi kaybedersek bunun sorumluları bugün önlem almayan yetkililer olacaktır. Buna asla müsaade etmemeliyiz!
Bir kere daha tekrar ediyoruz: Öncelikle yapılması gereken Jeoloji Mühendisleri Odası’nın deprem riskli olarak belirttiği 580 okulun acilen güvenli yerlere taşınması konusunda adım atılmasıdır. Ayrıca yine acilen Kocaeli’deki tüm okulların ve kamu binalarının listelendiği ve her birine dair yapılması gereken deprem dayanaklılık testlerinin yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa tarih bilgileriyle, test raporlarıyla, bilimsel dayanaklarıyla birlikte alınan kararların ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Rant, talan politikaları ve tedbirsizliğe daha fazla can vermek istemiyoruz! Güvenli okullar, güvenli binalar, güvenli bir Kocaeli istiyoruz! Tüm Kocaeli halkını güvenli bir kent, güvenli Kocaeli mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz! Israrla yineliyoruz: Güvenli okullar, güvenli binalar, güvenli bir Kocaeli istiyoruz! Ranta tedbirsizliğe mahkum edilerek ölmek İstemiyoruz!